Địa chỉ

Lô 11, Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Di động

0939 719 777

0939 771 777

Email

quanpru@nguyenthanhquan.vn

ngtquan.pru@gmail.com

Kết nối với tôi

Chương trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 phút

Thắc mắc: Tôi nghe nói Prudential có chương trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 phút, những khách hàng nào được áp dụng chương trình này?

Câu trả lời: Prudential cam kết giải quyết quyền lợi bảo hiểm một cách nhanh chóng nhất với quy trình đơn giản, dễ dàng và chỉ yêu cầu những thông tin thực sự cần thiết. Đó cũng là lý do mà chương trình “Giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 phút” ra đời.

Hãy bấm để xem thêm Danh sách bệnh đính kèm.

Hy vọng phần giải đáp này đã có thể trả lời trọn vẹn thắc mắc của bạn về chương trình giải quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 phút, giúp bạn yên tâm lựa chọn Prudential.

Post a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *