Địa chỉ

Lô 11, Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Di động

0939 719 777

0939 771 777

Email

quanpru@nguyenthanhquan.vn

ngtquan.pru@gmail.com

Kết nối với tôi

3 xu hướng ngành bảo hiểm năm 2023

Ngành bảo hiểm sẽ đối diện với nhiều rủi ro mới, hiện thực hóa hệ sinh thái công nghệ và tăng trải nghiệm khách hàng trong năm 2023. Ngành bảo hiểm đã chứng minh được khả năng phục hồi và thích ứng vượt trội trong vài năm qua. Với