Địa chỉ

Lô 11, Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Di động

0939 719 777

0939 771 777

Email

quanpru@nguyenthanhquan.vn

ngtquan.pru@gmail.com

Kết nối với tôi

3 xu hướng ngành bảo hiểm năm 2023

Ngành bảo hiểm sẽ đối diện với nhiều rủi ro mới, hiện thực hóa hệ sinh thái công nghệ và tăng trải nghiệm khách hàng trong năm 2023. Ngành bảo hiểm đã chứng minh được khả năng phục hồi và thích ứng vượt trội trong vài năm qua. Với

5 lầm tưởng về bảo hiểm nhân thọ

Nhiều người lầm tưởng ai cũng phải có bảo hiểm, bảo hiểm dùng để trả nợ, thay thế hoàn toàn thu nhập và không cần bận tâm sau khi mua. Nếu không có bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể gặp khó khăn về tài chính. Mặt khác, nếu